370 triệu VND tiền thưởng dành cho chương trình “Ô tô tăng trưởng, hưởng lộc xuân sang”

Khối SME triển khai chương trình “Ô tô tăng trưởng, hưởng lộc xuân sang” dành cho các MSBO nhằm tạo điều kiện tăng trưởng dư nợ cho vay mua ô tô và khích lệ tinh thần cán bộ bán hàng, tạo bàn đạp phát triển cho năm tài chính 2015.
Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 370 triệu VND dành tặng cho các Iron Men/Iron Women, chương trình sẽ là một sân chơi sôi động để cán bộ bán hàng thể hiện năng lực bán hàng và dành cho mình những giải thưởng giá trị. Trong đó, giải thưởng nóng cho tất cả các khoản giải ngân ô tô trong khoảng thời gian từ 01/01/2015 đến 01/03/2015 với mức thưởng 0.05% trên giá trị giải ngân và 5triệu đồng thưởng bổ sung cho MSBO có mức giải ngân lớn nhất vùng hàng tháng.
Comments