Ra mắt Clip hướng dẫn họp đầu ngày tại Trung tâm SME

Dự án S&D Cất cánh vừa công bố clip hướng dẫn Họp bán hàng đầu ngày tại các trung tâm SME một cách đúng chuẩn nhằm giúp các đơn vị nâng cao hiệu quả làm việc cũng như giúp Trưởng phòng quản lý, giám sát nhân viên bộ phận mình.
Theo đánh giá của Dự án, Họp bán hàng đầu ngày là một hoạt động quen thuộc và cần thiết của các Đơn vị kinh doanh nói chung và Trung tâm SME nói riêng tuy nhiên, việc triển khai họp bán hàng thời gian qua chưa được thực hiện thường xuyên và đúng phương pháp.
Vì thế, Clip này sẽ giúp các Trung tâm thực hiện Cuộc họp đầu ngày theo đúng quy chuẩn với đầy đủ các nội dung, không chỉ đơn giản là tổng kết số liệu đầu ngày theo báo cáo của BICC, thống nhất kế hoạch làm việc mà các thành viên trong đơn vị còn chia sẻ kinh nghiệm bán hàng, hỗ trợ lẫn nhau để thúc đẩy hoạt động kinh doanh.
Video này đã được ban hành và triển khai tới tất cả các trung tâm SME trên cả nước từ ngày 25/12/2014 theo quyết định của Tổng Giám đốc.
Comments